ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    journal.grad@gmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 160 1403

โทรสาร : (+66)2 160 1403

ดาวน์โหลด

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

Template File Size
ูปแบบการเขียนบทความวิจัย.docx 12.0 KB

การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์

Template File Size
การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์.pdf 18.0 KB